Aktuality

Elektronovela zákona o odpadech ulehčí život spotřebitelům, na výrobce je přísnější

Některé změny platí už od 1. 10. 2014, většina ostatních přijde během příštího roku
Takzvaná elektronovela zákona o odpadech, která zavádí v České republice do praxe nové požadavky evropské směrnice, začala platit od 1. října 2014. Některá její ustanovení nabývají účinnosti ihned, jiná během příštího...

  • 1