„Všichni jsme součástí virtuální reality, kterou vytvářejí média. Vymanit se z ní zcela není možné, lze ji jen ovlivnit.“

MÁME

dlouholeté zkušenosti s krizovou komunikací

UMÍME

řešit problémy s médii

DOKÁŽEME

být mediátory sporů

SPINDOCTORING

nejvíce odpovídá tomu, co děláme
a co umíme lépe než jiní

O nás

Agentura Spindoctors byla založena v roce 2009 jedním z předních českých konzultantů v oblasti PR a krizové komunikace Pavlem Lukešem.

Název společnosti vystihuje výjimečnost agentury a to, čím se odlišuje od konkurence. Firma se věnuje jak zahraničním zákazníkům, tak tuzemským klientům ze státní i soukromé sféry, neziskovým organizacím a osobnostem.

Portfolio služeb společnosti v oblasti mediální komunikace se neustále rozšiřuje ve snaze dalšího zvýšení úrovně poskytovaného poradenství a schopnosti vyjít vstříc potřebám a přáním klientů. Při realizaci zakázek agentura spolupracuje s celou řadou externích odborníků a oborových specialistů.

Spindoctors poskytují klientům vysoce specializované služby krizové komunikace.

PhDr. Pavel Lukeš Managing Director

PhDr. Pavel Lukeš má mnohaleté zkušenosti jak z působení v médiích, tak v oblasti Public Relations. Po studiích na Fakultě žurnalistiky na Univerzitě Karlově v Praze pracoval v českých denících jako redaktor, komentátor i jako vedoucí redakce. Více než patnáct let se specializuje na krizovou komunikaci, strategické poradenství a na budování mediálního obrazu osobností, firem a institucí.

„Lidé ocení empatii, pokud umíte naslouchat, porozumíte jejich problému a dokážete jim pomoci.“

Mgr. Petr Kotek Senior Account Manager

Mgr. Petr Kotek působí v mediální sféře už bezmála tři desetiletí. Vystudoval Fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy, působil jako redaktor i vedoucí pracovník v tištěných a internetových médiích, v mezidobí se věnoval jako konzultant také PR a krizové komunikaci.

„V praxi jsem si z obou stran mnohokrát ověřil, že spolupráce skutečných profesionálů na obou stranách může být velmi užitečná pro vydavatele, klienty agentur, ale především pro veřejnost.“

Eliška Paulová, DiS. Account Manager

Eliška Paulová je nejmladším členem týmu agentury. Při studiu oborů Komerční právo (absolutorium v r. 2010) a Práva v obchodních vztazích (CEVRO Institut -  School Of Political Studies), sbírala zkušenosti v oblasti back office advokátní kanceláře a produkčních prací v PR agenturách a PR odděleních velkých firem. V současnosti je na mateřské dovolené.

„Oblíbila jsem si Cicerův citát: Trojího musí řečník dbát: co říká, kde to říká a jak to říká.“

Mgr. Tereza Jelínková Account Manager

Mgr. Tereza Jelínková má zkušenosti se žurnalistikou, které získávala už během studií na univerzitách v Olomouci, Brně a Hradci Králové. Praxi má také z televizního vysílání a taktéž i z PR. Působila v tištěných médiích jako redaktorka i korektorka, na několik let zakotvila v Českém rozhlase jako sportovní reportérka a moderátorka. V současnosti je na mateřské dovolené.

„Věřím, že slova správně vyřčená ve správný čas, na správném místě a před těmi správnými lidmi umí zázraky. A souhlasím s názorem Jima Morrisona, že kdo ovládá média, ovládá mysl.“