Blogy

Pavel Lukeš

Lakota, charita a marketing pocitu viny

Nepochybuji o tom, že se to už stalo řadě z vás. Z poštovní schránky na vás vypadla pestrobarevná a poněkud odulá obálka skrývající „dárek “ pro adresáta. Kromě „dárku“ však obálka obsahovala též složenku a jednu z nesčetných variant tklivého příběhu o dětech (či zvířatech), které mají nedostatek … Místo tří teček lze dosadit prakticky cokoliv od jídla až po lásku, protože jediným cílem těchto dopisů je vzbudit v adresátech konkrétní emoci - pocit viny. Také proto se této technice používané ve fundraisingu říká „guilt marketing“ či „guilt mailing“.

  • 1