To je úleva: Valtr Komárek neplánuje genocidu, ale nákupy!

Čtu noviny, což můžete brát jako anachronismus. A všímám si v nich i takových drobností, jako jsou nejrůznější opravy, omluvy a odpovědi reagující na dříve publikovaná nepravdivá tvrzení. To zase můžete u člověka z PR chápat jako profesionální deformaci.

Dne 3. 4. 2012 vydal Petr Kotek

 

V mém případě je to ale spíš koníček. Tak trochu je sbírám. V úterý 29. května se podařilo mou sbírku významně obohatit díky Mladé frontě DNES.

Jen na vysvětlenou: pokud se v českých médiích objeví prokazatelně nepravdivá informace, je podle zákona povinností vydavatele uveřejnit na žádost dotčené osoby, ať už fyzické nebo právnické, její odpověď. Média obvykle tuto zákonnou povinnost ignorují, což jim do značné míry usnadňuje z dnešního pohledu zastaralý tiskový zákon.

Když už je pochybení příliš okaté, odpověď (nebo její část) sice uveřejní, snaží se ji ale různě maskovat. Zákon sice jasně říká, že odpověď musí být uveřejněna na stejném místě a stejným typem písma, jako původní nepravdivé tvrzení, stěžovatel se ale obvykle spokojí i s takovým řešením, což vydavatelé dobře vědí. V případě MfD najdete odpovědi nejčastěji ve "Fóru čtenářů", v Lidových novinách zase mezi "Dopisy redakci".

V českém mediálním světě ale stále přežívá i institut opravy a omluvy, které tiskový zákon dávno nezná. Tím cennější jsou mé dva včerejší sběratelské úlovky.

O první se nechtěně zasloužil pan Valtr Komárek svým pondělním komentářem „Srovnejme konečně platy se Západem“. Dovolává se v něm – jak jinak - nastartování české ekonomiky napumpováním dalších peněz. Autorovy názory jsou sice levicové, leč dlouhodobě konzistentní. Navzdory svému pokročilému věku je také dokáže zcela pregnantně formulovat. Zarazilo mne proto, že má být podle něj „rozumný růst kryt ztrátami obyvatelstva“.

Jak to zasloužilý ekonom myslel, to jsem pochopil právě ze včerejšího příspěvku do mé sbírky. „V článku ekonoma Valtra Komárka (MF DNES 28. 5.) jsme uvedli větu, že rozumný růst je kryt ztrátami obyvatelstva, i daňovými příjmy státního rozpočtu ještě v daném roce. Správné znění věty má být ‚rozumný růst je kryt útratami obyvatelstva‘. Tímto nedopatřením jsme smysl věty pozměnili, za což se autorovi i čtenářům omlouváme,“ přečetl jsem si.

Kromě radosti z úlovku jsem pocítil také úlevu. Genocida se neplánuje. Pokud dojde na autorova slova (tedy ta původní, před redakčním „pozměněním smyslu“) bude se jen víc nakupovat.   

A teď druhá perla. Originál jsem nečetl, protože vyšel v plzeňské mutaci listu, zatímco já dostávám do schránky středočeskou. Musel jsem se tedy spokojit s fragmentem původního textu, ke kterému jsem se dostal zprostředkovaně – díky kolegům ze specializovaného webu napravoumiru.cz. Je naprosto neodolatelný.

„V článku, který vyšel ve včerejší regionální příloze MF DNES a pojednával o soutěži Eurochalenge Stihl Timbersport, která se konala v sobotu u plzeňské Plazy, jsme nedopatřením uvedli chybu. Napsali jsme, že šampionát vyhrál Švýcar Christophe Geissler, avšak prvenství získal český závodník Martin Komárek. Za nepřesnost se omlouváme."

A teď jak vypadala původní zpráva:

Nejlepším dřevorubcem se stal Švýcar

„Jak to vypadá, když se ohání sekyrou elita evropských dřevorubců, viděli v sobotu odpoledne diváci v amfiteátru plzeňské Plazy. Krátce po 13. hodině zde odstartoval šampionát Eurochalenge Stihl Timbersport. Prestižního závodu se účastnilo 14 závodníků z 9 zemí. Byl mezi nimi i čtyřnásobný mistr Evropy Martin Komárek, mistr ČR 2011 Jan Svoboda nebo Jan Wawrů, který startoval s divokou kartou. Silnou konkurencí jim byl Němec Dirk Braun i Christophe Geissler ze Švýcarska, který zvítězil. Martin Komárek obsadil bronzovou příčku.“

Jasně, že chybovat je lidské. I proto doufám, že odborný růst pachatelů obou trapných přehmatů nebyl v nejdůvěryhodnějším deníku pozměněn či zpřesněn na vyhazov. Jako sběratel jim mám být za co vděčný, přestože jako čtenář jsem byl chvíli za blbce.