KONTAKT

Zpět na služby

Body language

Nespoléhejte se na to, že vás lidé poslouchají, avšak zároveň nevěnují dostatečnou pozornost tomu, co přitom dělá vaše tělo.

Svými pohyby či postojem vysíláte signály těm, kdo vás pozorují, aniž si to vy sami uvědomujete.

Naučte se korigovat řeč vašeho těla, vaši mimiku, gesta. S naší pomocí dokážete zvýšit věrohodnost toho, co sdělujete médiím a veřejnosti.