Ekologii v terénu si užijí děti z Jihomoravského kraje

Vydáno dne 20. 9. 2016

Brno, 20. září 2016 – Téměř tři stadětí z jihomoravských základních škol se na sběrném dvoře dozví, jak důležité je třídit odpad z domácností, a hlavně kam správně odkládat elektroodpad, aby nedocházelo k poškozování přírody a tedy životního prostředí.

Ve čtvrtek 22. září 2016 se tato eko-naučná akce uskuteční v Mikulově, v rámci již 6. ročníku Zaskočte si pro radu, jak se zbavit odpadu. Ta vznikla ve spolupráci kolektivního systému ELEKTROWIN a Jihomoravského kraje.

Program je dopolední, děti tak stráví školní hodinu ekologie ve sběrném dvoře.

„Během návštěvy dvora se mohou dozvědět jaký je přínos třídění a recyklace vysloužilých spotřebičů k úspoře surovin a elektrické energie, ochraně ovzduší a možnostech opětovného využití materiálů získaných recyklací. Děti se rovněž prostřednictvím exkurze seznámí se samotným sběrným dvorem, jeho fungováním a s odpadovým hospodářstvím v jejich městě či regionu,“vysvětluje Jan Marxt ze zákaznického oddělení ELEKTROWINu.

 

Pro bližší informace prosím kontaktujte:

Jan Marxt, ELEKTROWIN, e-mail: jan.marxt@elektrowin.cz, tel.: 731 454 175

 

Seznam sběrných dvorů, kde se akce koná vždy v dopoledních hodinách:

Sběrný dvůr - adresa

termín

Mikulov, SD Brněnská 65

čtvrtek – 22. září