ELEKTROWIN získal zápis MŽP pro solární panely

Vydáno dne 26. 8. 2013

PRAHA, 26. srpna 2013– Společnost ELEKTROWIN a.s., kolektivní systém pro zpětný odběr a recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů, získala od Ministerstva životního prostředí ČR oficiální rozhodnutí, že jejím prostřednictvím mohou své zákonné povinnosti plnit i provozovatelé solárních panelů.

ELEKTROWIN podal návrh na zápis do Seznamu výrobců dne 11.6. V souladu se zákonem museli do 30. června 2013 všichni provozovatelé solárních panelů bez rozdílu – ať už vybudovali velký projekt, nebo instalovali jen jeden panel na střechu svého rodinného domu - uzavřít smlouvu s některým kolektivním systémem. Novou službu nabídl ELEKTROWIN především svým dlouholetým partnerům. Až dosud se v něm zaregistrovala stovka provozovatelů, s celkovým instalovaným výkonem do 10 MW. 

Ministerstvo životního prostředí reagovalo na časovou tíseň související s blížícím se datem 30. 6. 2013 tak, že provozovatelům solárních panelů uznalo jako splnění zákonné povinnosti registraci u všech kolektivních systémů, které návrh včas podaly, i když řízení o něm nebylo dosud ukončeno.

Rozhodnutí ministerstva o zápisu společnosti ELEKTROWIN a.s. pro solární panely nabylo právní moci dne 19. 8. 2013.